O nas:

"Należymy do Ruchu Szensztackiego, skupiającego ludzi mających dość bierności. Wspólnie próbujemy pracować nad własnymi charakterami oraz wzrastać w wierze. Założycielem Ruchu jest ojciec Józef Kentenich. Ruch w Polsce działa dwadzieścia pięć lat. W ciągu roku spotykamy się w grupach rozsianych po całej Polsce, a w czasie wakacji jeździmy na obozy rekolekcyjne. I Ty możesz się do nas przyłączyć."

Festiwal Młodzieży Szensztackiej 2006

Aktualności:

Już wkrótce lato!

Data: 13 V 2008 02:45

W związku z tym, że już niedługo rozpocznie się lato, a wraz z nim wiele okazji do rozmaitych spotkań i rekolekcji, w Czytelni pojawił się Terminarz rekolekcji letnich dla dzieci i młodzieży.

Pojawiło się tam również zaproszenie na JUBILEUSZ SANKTUARIUM SYJONU, który ma miejsce już w najblizszy weekend!!

Ponownie zachęcamy również do wypowiadania się co do Programu Festiwalu Młodzieży. Wciąż czekamy na ręce chętne do pomocy, a także głowy pełne pomysłów na zabawy i warsztaty, jakie mogłyby zostać w jego trakcie przeprowadzone. Wszelkie pomysły prosimy spisywać na Forum w tym temacie.

Uaktualniono równiez Galerię, a ze spraw czysto technicznych naprawiono wreszcie niedziałające linki do plików w formacie PDF. Teraz już wszystko powinno działać.


Wesołego Alleluja

Data: 24 III 2008 09:45

O, daj mi Ojcze przeżyć przemiany godzinę

Bym mógł w Chrystusie oznajmić nowinę

Ster świata, życia zrządzeń jest w ręku Boga

Chociaż cel zakryty, niepojęta droga

Ślepo się więc przez Ciebie Ojcze wieść pozwolę

Bylebym tylko pełnił Twoją wolę!

Pójdę za Tobą wśród mroków, podążę i nocą

Twa miłość bowiem czuwa - ona mi pomocą!

J. Kentenich

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Obchodzimy kolejne Święta Wielkanocne, Święta Paschy - to znaczy - święta przejścia ze śmierci do życia. Jaki mają one związek z młodością? Otóż młodość jest okresem paschy - to znaczy przejścia z okresu dzieciństwa do okresu dorosłości. Ta pascha jest nieraz bardzo długa i bolesna. Sami to wiecie. Ta pascha bywa również piękna i radosna, jak żaden inny okres w życiu człowieka.

Życzymy Wam, byście pod opieką Maryi i w mocy Chrystusa Cierpiącego i Zmartwychwstałego, mogli przejść z muszę do chcę, ze swawoli do wolności dzieci Bożych, z wątpliwości w wierze, wstydu i lęków do mocy świadectwa życia w przymierzu miłości.

Życzymy Wam Wielkanocnej Radości, która prowadzi uczniów Chrystusa przez mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania - przez pracę nad sobą, przez wkłady do kapitału łask - do ideału człowieka wolnego, mocnego, gotowego do wielkich poświęceń i odpowiedzialnego za swoje czyny.

Nie lękajcie się! Przekazujcie ogień Waszych najpiękniejszych doświadczeń w przeżywaniu paschy młodości w cieniu Sanktuarium Waszym kolegom i koleżankom.

Zdrowia, odpoczynku, nowego zapału i wszelkiej pomyślności!

Z darem modlitwy

odpowiedzialni za Młodzież Szensztacką

Ojcowie i Siostry


Wielki Tydzień

Data: 20 III 2008 23:45

Za nami już Niedziela Palmowa - Czas radosnego witania Syna Dawidowego w Jerozolimie. Tego dnia co roku obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku był on przeżywany w szczególny sposób - gdyż wszyscy z niecierpliwością oczekujemy spotkania z ojcem świętym Benedyktem XVI, które będzie miało miejsce w dniach 15-20 lipca b.r. w Sydney, na antypodach. Informacje dotyczące ŚDM w Sydney, a także hymn tego spotkania (również w wersji polskiej) znaleźć można pod adresem: http://www.sydney2008.pl/

Ponieważ niewielu z nas będzie mogło uczestniczyć fizycznie w tym spotkaniu, pragniemy zaprosić wszystkich do duchowej łączności z młodymi zgromadzonymi w Australii. Aby jednak poczuć ducha wspólnoty i choć częściowo doświadczyć tego wielkiego wydarzenia, przy Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy w dniach 17-20 lipca organizowane jest spotkanie dające taką właśnie mozliwość! Wszelkie bieżące informacje dotyczące "Sydney na Piaskach" znaleźć można w temacie na Forum, a także pod adresem mailowym sydney-na-piaskach@googlegroups.com.

W Czytelni znaleźć można Orędzie Benedykta XVI na XXIII ŚDM w Sydney. Zapraszamy serdecznie do lektury rozważań na temat naszego tegorocznego motta, a także do obejrzenia Galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z bieżących wydarzeń, m.in.: Czuwania na Jasnej Górze.


Starsze wiadomości

Site Design by Pegasus - Pegaweb Web Design & Photohop Tutorials.