Facebook

Rozważanie wielkopostne Email
Czytelnia - inne
Wpisał Agata Buszke   
Piątek, 19. Luty 2016 17:32

Naturą człowieka jest usprawiedliwianie. Chcemy być sprawiedliwi wobec kolegów, wobec Boga. Ale przecież nie możemy zaprzeczyć, że żyjemy w świecie grzechu.

Wielki Post jest czasem, w którym powinniśmy się zastanowić nad naturą zła. Już Adam i Ewa, gdy dopuścili się grzechu, starali się wytłumaczyć, że to nie ich wina, a szatana. Każdy z nas szuka usprawiedliwień swoich zachowań. Staramy się zrzucić winę na siostrę, brata, chłopaka, dziewczynę, rodziców. Poszukujemy przyczyn zła, lecz nie w nas samych. Nawet podczas spowiedzi ubieramy nasz grzech w takie słowa, aby nie zabrzmiał strasznie i dobitnie.

Wykorzystajmy ten czas, aby uzmysłowić sobie swoją grzeszność. Przyznajmy się do grzechu i dążmy do wewnętrznej poprawy. Każdy z nas jest wolnym człowiekiem, samodzielnie podejmuje decyzje i za nie odpowiada. Ewa została skuszona przez diabła, ale sama podjęła decyzję. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje przewinienia.

Zanim przystąpimy do nawrócenia, pamiętajmy, że musimy przyznać się przed samym sobą oraz przed Bogiem, że to ja zgrzeszyłem i proszę Go o Jego miłosierdzie, szczególnie w Roku Miłosierdzia.

Rz 3, 23-24: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.

W Wielkim Poście zróbmy wszystko, aby nie zniszczyć jedności z drugim człowiekiem, z Bogiem! Grzech rujnuje, nie buduje, on niszczy naszą radość i szczęście. Starajmy się więc przezwyciężyć swą słabość i wszelkie pokusy, które nas spotykają. Unikajmy złych uczynków. Prośmy Boga o odkupienie naszych grzechów oraz o wewnętrzną przemianę.