Facebook

Wielki Piątek Email
Czytelnia - inne
Wpisał Natalia Chmiel   
Piątek, 25. Marzec 2016 14:38

Krzyż i bolesna męka Jezusa są tajemnicą Boga, który cierpi z miłości. Jezus staje się ofiarą za grzechy całego świata i w bólu miłości ratuje człowieka przed śmiercią wieczną. Godzina trzecia po południu to godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata. Dla każdego człowieka. Dla Ciebie… Wierzysz w to?

Ta bezinteresowna miłość, która daje się zupełnie za darmo niczego od Ciebie nie oczekuje w zamian – to miłosierdzie. Dzisiejszy dzień to czas zwycięstwa miłości i miłosierdzia. Grzech został pokonany przez zbawczą śmierć Jezusa. Z Jego serca płyną krew i woda, strumienie oczyszczające i dające Ci nowe życie. Czy jest w Tobie głębokie pragnienie, by Jezus dotykał i przemieniał Cię swoją łaską?

 

Miłosierny Bóg, rozkładając swoje ręce na krzyżu, wyjednał Ci łaskę przebaczenia. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, pomyśl nad tym, jak bardzo ważny jesteś dla niego, skoro On, niewinny, bierze na siebie cały ciężar grzechu i jego konsekwencje po to, byś Ty mógł być wolnym człowiekiem.

 

Stań dziś po krzyżem Jezusa. Wpatruj się w Ukrzyżowanego. W Jego zranione włócznią serce. To dla Ciebie wypływa z niego krew i woda.

 

/Modlitwa w drodze/