Facebook

Skupienie o ideale Email
Diecezja warszawsko-praska - Relacje
Wpisał Agnieszka Orłowska   
Poniedziałek, 19. Wrzesień 2016 18:07

Czym jest wspólnota ? Jest pewną zbiorowością ludzi, w której występują silne więzi emocjonalne oraz wspólne wartości i przekonania :) Charakteryzują ją pewne cechy takie jak: trwałość, duchowość, tradycja czy bezwarunkowa przynależność.


Chcąc stworzyć właśnie taką wspólnotę dziewczęta z diecezji warszawsko-praskiej spotkały się na krótkim skupieniu w dniach 16-17.09., aby lepiej poznać siebie same, ale przede wszystkim siebie nawzajem :) Te młode, wyjątkowe kobiety znalazły czas na zabawę, rozmowę, modlitwę zbiorową i indywidualną oraz pracę nad tworzeniem wspólnoty, która ma doprowadzić do odkrycia misji jaką Bóg przeznaczył dla nich :) To spotkanie było początkiem drogi jaką dziewczęta pragną wykonać na drodze do odkrycia ideału diecezjalnego :)

 

 

Te Lilie Maryi dziękują Bogu i Naszej Ukochanej MTA  za ten wyjątkowy czas :) W swej dalszej drodze powierzają się w ich opiekę i modlą się o mądrość i światło Ducha Świętego, by otworzyć się na Boże słowo i jego wolę :)


Pamiętajcie o NAS w waszych modlitwach :)